Odstąpienie od umowy z R Power

29 marca 2020, 08:42

Odstąpienie od współpracy z R Power Warszawa z powodu nie dotrzymania przez R Power warunków płatności, braku zdolności do zapłaty w wymaganym terminie.