Transakcja z Columbus Energy Kraków

29 marca 2020, 08:44

Sprzedaż 13 projektów elektrowni fotowoltaicznych na rzecz Columbus Energy Kraków.